પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ - 6

1. 
ગુજરાતના સમય (ટાઈમ ઝોન) અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમાણિત સમય (IST) વચ્ચે કેટલો તફાવત છે ?
2. 
નીચેનામાંથી કઈ જોડ સાચી નથી ?
3. 
સૂર્યના નજીકથી દૂરના ક્રમમાં નીચેનામાંથી ગ્રહો માટે કયો ક્રમ સાચો છે ?
4. 
રાજ્યો – રાજધાની પૈકી નીચેનામાંથી કઈ જોડ સાચી નથી ?
5. 
BCCI એટલે ?
6. 
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં અધ્યાપક, આચાર્ય તરીકે સેવાઓ આપી અને ગાંધીજીએ તેમને "સવાઈ ગુજરાતી" તરીકે ઓળખાવ્યા તે લેખક કોણ છે ?
7. 
"ગ્રામદાન" નો વિચાર કોણે આપેલો ?
8. 
નીચેનામાંથી કઈ બાબતો ડૉ. ભીમરામ આંબેડકર સાથે સંકળાયેલ નથી ?
9. 
"ડાંગની દીદી" ના હુલામણા નામે લોકહૃદયમાં કોણે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું ?
10. 
ભારતના પ્રથમ અવકાશયાત્રી કોણ હતા ?
11. 
નીચેના પૈકી કોણે જાહેર કર્યું કે, "રાષ્ટ્રની આર્થિક અને સામાજિક કલ્યાણ નીતિઓની જવાબદારી અદાલતો પાસે નહીં, સંસદ પાસે હોવી જોઈએ".
12. 
ભારતમાં શ્વેતક્રાંતિના પ્રણેતા કોણ ?
13. 
ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રીના દિલ્હી ખાતેના સમાધિ સ્થળને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?
14. 
"આર્ટ ઓફ લિવિંગ"ના પ્રણેતા કોણ ?
15. 
નીચે દર્શાવેલ જોડકા પૈકી અયોગ્ય જોડ શોધો.
16. 
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને કયા જિલ્લાની હદ મળતી (સ્પર્શતી) નથી ?
17. 
સીપુ અને બાલારામ કઈ નદીની સહાયક નદી છે ?
18. 
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલા ખેડા જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?
19. 
અંબાજી પાસે આવેલ કુંભારિયાના જૈન મંદિરો કોણે બંધાવ્યા હતા ?
20. 
માંડવી દરવાજો ક્યાં આવેલો છે ?
21. 
ગીરને કયા વર્ષે અભ્યારણ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું ?
22. 
ગુજરાતમાં બોલાતી બોલીઓ સંદર્ભે કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?
23. 
આદિવાસી વિસ્તારમાં ગુરુવારને ક્યા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?
24. 
સુરત જિલ્લાના દુબળા આદિવાસીઓના લોકનૃત્યને શું કહે છે ?
25. 
ALU નું પૂરુંનામ જણાવો.
26. 
માઈક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક કોણ છે ?
27. 
કોમ્પ્યુટર રીફ્રેશ કરવા કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે ?
28. 
પાવર પોઈન્ટ માં થયેલ ફાઈલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે ?
29. 
નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય ને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયેલ નથી ?
30. 
લોકસભાના કુલ સભ્યોની સંખ્યા માંથી રાજ્યોમાંથી સીધા ચૂંટાયેલા કેટલા સભ્યો હોય છે ?
31. 
ભારતીય બંધારણ મુજબ નીચેનામાંથી કયો અધિકાર મૂળભૂત અધિકાર નથી?
32. 
વિશ્વ પૃથ્વી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે ?
33. 
એક સંખ્યાના 3/5 ગણાના 60% કરવાથી 36 મળે છે તો તે સંખ્યા શોધો.
34. 
ઇડન ગાર્ડન સ્ટેડિયમ ભારતના ક્યા શહેરમાં આવેલું છે?
35. 
આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે.?
36. 
KM 5, IP 8, GS 11, EV 14, ______
37. 
નીચેનામાંથી કઈ કંપની મહારત્ન નથી?
38. 
FICCI નું પુરુનામ જણાવો?
39. 
UNESCO નું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે ?
40. 
880÷11+ 88=______
41. 
માનવ સૌંદર્યના અધ્યયન શું કહેવાય છે?
42. 
512ના 25% ના 200% = ______
43. 
એક ફેધમ = ________
44. 
ગુજરાત સરકાર ના બજેટ ૨૦૨૧-૨૨ મા દરિયાકિનારા લોકોના વિકાસ માટે કઇ યોજના શરૂ કરવામાં આવશે ?
45. 
' એકઝામ વોરિયર્સ ' - આ પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?
46. 
કવાડ(Quad)માં કયા દેશ નો સમાવેશ થતો નથી.
47. 
ઈટલીની રાજધાની કઈ છે ?
48. 
PDF ના શોધક કોણ છે?
49. 
ભારતના પુરાવાના કાયદા સંદર્ભે સર તપાસ એટલે શું?
50. 
ખેડા સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો હતો?
51. 
વાંટા પદ્ધતિ ક્યા સુલ્તાને દાખલ કરી હતી?
52. 
B કહે છે કે તેની માતા A ની માતાની એક માત્ર દીકરી છે. તો A નો B સાથે સંબંધ શું છે ?
53. 
જો +એટલે ÷, - એટલે ×, ÷ એટલે + અને × એટલે - હોય તો 10-2÷4×10+5 = ______
54. 
ભારતના બંધારણના ક્યાં અચ્છેદમાં ' કોમન સિવિલ કોડ ' ની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
55. 
'અ', 'બ' ને પાઈપથી પગ પર ફટકો મારે છે, પરિણામે 'બ'ને પગે ફ્રેક્ચર થાય છે તથા તેને બે દિવસ હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવી પડે છે. અહીં 'અ' કયા ગુના માટે જવાબદાર ઠરશે ?
56. 
ભારતીય ફોજદારી ધારા અન્વયે "ગુનાહિત કાવત્રા" માં ન્યૂનતમ કેટલાં વ્યક્તિ હોવા જોઈએ ?
57. 
ભારતીય ફોજદારી ધારો ઘડવામાં કોનું પ્રદાન રહેલ છે ?
58. 
'અ', ભારતનો નાગરિક ઓસ્ટ્રેલિયામાં જઈ ખૂન કરીને ભારત પરત આવી જાય છે. ભારતમાં આવ્યા બાદ આ ગુનાની જાણ થાય છે.
59. 
સી.આર.પી.સી. ની કલમ -107 અનુસાર સંબંધિત વ્યક્તિએ સુલેહ-શાંતિ જાળવવા માટેની મહત્તમ મુદત શું છે ?
60. 
પત્ની, સંતાનો અને માતા-પિતાના ભરણપોષણ માટેનો હુકમ કરવાની જોગવાઈ સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાં છે ?
61. 
'અ', 'બ' ની માલિકીનાં બળદને મારી નાખે છે. અહીં 'અ' ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળ કયો ગુનો કરે છે ?
62. 
'અ' ઘરેણાંની ચોરી કરવાનાં ઈરાદાથી ઘરેણાંની પેટી તોડે છે. પરંતુ પેટીમાં ઘરેણાં નથી. અહીં 'અ' _____
63. 
'ખૂન' માટેની ભારતીય ફોજદારી ધારા અન્વયેની સજાની જોગવાઈ કઈ કલમમાં છે ?
64. 
ગૌણ(secondary) પૂરાવો નીચેનામાંથી કયા સંજોગોમાં રજૂ કરી શકાય ?
65. 
"દસ્તાવેજ" ની વ્યાખ્યામાં નીચેનામાંથી કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે ?
66. 
સી.આર.પી.સી. ના પ્રબંધો સંદર્ભે, તહોમતનામાનો હેતુ શું છે ?
67. 
સી.આર.પી.સી. ના પ્રબંધો અનુસાર, 'ફેરારી' માટેના જાહેરનામાની મુદત કેટલા દિવસની હોય છે ?
68. 
સી.આર.પી.સી. ની જોગવાઈઓ અનુસાર, નીચેનામાંથી કયા અધિકારી પાસેથી આદેશ મેળવીને, નોન-કોગ્નિઝેબલ ગુનાની તપાસ કરી શકાય ?
69. 
ભારતના પુરાવાના કાયદાના સંદર્ભે, નીચેનામાંથી સહતહોમતદાર કોને ગણી શકાય ?
70. 
હકીકત(FACT) શબ્દનો નીચેનામાંથી કઈ બાબતનો સમાવેશ થાય છે ?
71. 
સાક્ષીઓને તપાસવાનો સામાન્યપણે ક્રમ કયો હોય છે ?
72. 
A, D, H, K, O, ?
73. 
આપણા મગજમાં ધ્વનિની સંવેદના લગભગ કેટલા સમય માટે રહે છે ?
74. 
કયા ભારતીય પક્ષીને, પક્ષીઓના 'પોલીસ પટેલ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?
75. 
હવાના દબાણને માપવા વપરાતા યંત્રને શું કહે છે ?
76. 
VIRUS નું પુરું નામ લખો.
77. 
નીચેનામાંથી કયો ભારતીય બંધારણની પ્રસ્તાવના સંદર્ભમાં સાચો ક્રમ દર્શાવે છે?
78. 
FAT નું પૂરું નામ શું છે ?
79. 
ભારતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિનો હોદ્દો ખાલી હોય ત્યારે કામચલાઉ મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની નિમણૂક વિશેની જોગવાઈ ભારતના સંવિધાનના ________ અનુચ્છેદમાં દર્શાવેલ છે.
80. 
ભારતીય દંડ સહિતા કલમ 141ની જોગવાઈ મુજબ , મંડળીના ગુના માટે જરૂરી ન્યૂનતમ વ્યક્તિઓની સંખ્યા કેટલી છે ?
81. 
એડવોકેટ જનરલની નિમણૂક સંદર્ભે રાજ્યપાલને કોણ સલાહ આપે છે?
82. 
સૂચક પ્રશ્નો અંગે કયું વિધાન સાચું છે ?
83. 
સાક્ષીઓને તપાસવાનો સામાન્યપણે ક્રમ કયો હોય છે ?
84. 
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય સાચું છે ?
85. 
ભારતીય બંધારણમાં "ન્યાયતંત્રની સ્વતંત્રતા" કયા દેશ માંથી લેવામાં આવી છે?
86. 
CRPC ની કઈ કલમમાં બદનક્ષી માટે ફોજદારી કાર્યવાહી દર્શાવવામાં આવી છે ?
87. 
ભારતના સંવિધાનની જોગવાઈ અંતર્ગત અખિલ ભારતીય સેવાઓમાં ભરતી અને નિમાયેલી વ્યક્તિઓની સેવાની શરતોનું નિયમન કોણ કરી શકશે ?
88. 
CRPC ની કઈ કલમ માં ન્યાયાધીશો અને જાહેર નોકર સામે ફોજદારી કાર્યવાહી અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
89. 
CRPC ની કઈ કલમમાં જ્યારે ફરિયાદ કેસ અને પોલીસ તપાસ એક જ ગુનાના સંબંધમાં હોય ત્યારે અનુસરવાની કાર્યવાહી અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
90. 
સેશન્સ કોર્ટના અધ્યક્ષ જજની નિમણૂંક કોણ કરે છે ?
91. 
CRPC ની કલમ 186 મુજબ જ્યારે તપાસ અથવા ઈન્સાફી કાર્યવાહી કયા જિલ્લામાં કરવી તે શંકાસ્પદ હોય ત્યારે તે બાબતે કોણ નિર્ણય કરશે ?
92. 
ISP નું પુરુનામ જણાવો.
93. 
ભવાઈની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતિ અપાવનાર ફિલ્મ "ભવની ભવાઈ" જેને કેતન મહેતા દ્વારા 1980માં બનાવવામાં આવી હતી. આ ફિલ્મ કોના નાટક આધારિત છે ?
94. 
IBSA કયા ત્રણ દેશોનું એક જૂથ છે ?
95. 
કોઈ નિશ્ચિત કોડમાં BRAIN ને $#@&% તથા RENT ને #0%* લખવામાં આવે છે. તો TIER ને તે જ કોડમાં કેવી રીતે લખવામાં આવે?
96. 
6 ઘંટ એક સાથે વાગવાના શરૂ થાય છે, અને અનુક્રમે 2,4,6,8,10,12 સેકન્ડના સમયાંતરે વાગે છે. 30 મિનિટમાં આ બધા ઘંટ કેટલી વાર એકસાથે વાગશે ?
97. 
ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ ચૂંટણીપંચની રચના થયેલ છે ?
98. 
ભારતમાં કોનો જન્મદિન ' સદભાવના દિવસ ' તરીકે ઉજવાય છે ?
99. 
આમુખમાં કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા સમાજવાદી, અખંડિતતા, બિનસાંપ્રદાયિકતા એ શબ્દો મેળવવામાં આવ્યા?
100. 
12÷[15-4{12-(6+3)}] =________