Police Constable Test – 5

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ - 5

1. 
ધાડનું કૃત્ય કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે ?
2. 
ગુનાહિત ગૃહપ્રવેશના પ્રકાર કયા છે ?
3. 
ગુનાહિત ગૃહપ્રવેશના કેટલા પ્રકાર છે ?
4. 
પતિ કે પત્નિનાં સગાં દ્વારા સ્ત્રી પ્રત્યે ક્રુરતા કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે ?
5. 
બે જુથો વચ્ચે દુશ્મનાવટ પેદા કરવાનું કૃત્ય કઈ કલમ હેઠળ સજાપાત્ર છે ?
6. 
રાષ્ટ્રીય એકતાને હાનિકારક વિધાનો કે આક્ષેપો કરવા કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે ?
7. 
પતિ કે પત્નિની હયાતિમાં બીજુ લગ્ન કરવું કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે ?
8. 
બળાત્કારનો ગુનો કરનાર વ્યક્તિને કઈ કલમ હેઠળ સજા આપવામાં આવે છે ?
9. 
કેદની સજામાં કયા પ્રકારનો સમાવેશ થાય છે ?
10. 
કાયદા પંચના પ્રમુખ/પિતા તરીકે કોને ગણવામાં આવે છે ?
11. 
જે હકીકત 'સાબિત થયેલી' ના હોય અને 'ના સાબિત થયેલી' પણ ના હોય તેને શું કહેવાય ?
12. 
સી.આર.પી.સી. નું આખું નામ શું છે ?
13. 
આત્મહત્યા, ખૂન કે અકસ્માતે મોતની તપાસની રીત અને તેના અહેવાલની જોગવાઈ ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડની કઈ કલમમાં કરવામાં આવી છે ?
14. 
સૂચક પ્રશ્નો ક્યારે પૂછી શકાતા નથી ?
15. 
કોઈ પણ દસ્તાવેજ પુરાતન હોવા માટે કેટલાં વર્ષ જૂનો હોવો જોઈએ ?
16. 
ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કઈ કલમમાં નિષ્ણાતોના અભિપ્રાય અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
17. 
ભારતીય પુરાવા અધિનિયમમાં કુલ કેટલા પ્રકરણો છે ?
18. 
કયા પ્રકારનો પુરાવો સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે ?
19. 
ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કઈ કલમમાં સૂચક પ્રશ્નો અથવા જવાબલક્ષી પ્રશ્નો અંગે જોગવાઈ છે ?
20. 
કબૂલાત ક્યારે સ્વીકાર્ય હોય છે ?
21. 
ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કઈ કલમમાં સાક્ષીઓને રજૂ કરવાનો અને તેમની તપાસ બાબતે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
22. 
જાહેર દસ્તાવેજને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?
23. 
ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કઈ કલમમાં દહેજ મૃત્યુ સંબંધી અનુમાન બાબતે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
24. 
પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થતાં પોલીસ અધિકારીનો રિપોર્ટ CRPC ની કઈ કલમ મુજબ તૈયાર થાય છે ?
25. 
CRPC ની કઈ કલમમાં બદનક્ષી માટે ફોજદારી કાર્યવાહી દર્શાવવામાં આવી છે ?
26. 
CRPC ની કઈ કલમ માં ન્યાયાધીશો અને જાહેર નોકર સામે ફોજદારી કાર્યવાહી અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
27. 
CRPC ની કઈ કલમ મુજબ પોલીસ અધિકારી વ્યક્તિઓને સમન્સથી બોલાવી શકે છે ?
28. 
CRPC ની કલમ 172 મુજબ દરેક પોલીસ અધિકારીએ પોલીસ તપાસમાં કાર્યવાહીની ડાયરીમાં કેટલા દિવસોએ નોંધ કરવાની હોય છે ?
29. 
CRPC ની કલમ 186 મુજબ જ્યારે તપાસ અથવા ઈન્સાફી કાર્યવાહી કયા જિલ્લામાં કરવી તે શંકાસ્પદ હોય ત્યારે તે બાબતે કોણ નિર્ણય કરશે ?
30. 
બાળકના બળાત્કારને લગતી તપાસ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી દ્વારા માહિતીની નોંધ થયેલ હોય તે તારીખ થી કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે ?
31. 
CRPC ની કઈ કલમોમાં જાહેર ઉપદ્રવ અંગે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે ?
32. 
CRPC ની કઈ કલમ મુજબ કોંન્ગિઝેબલ ગુનાની માહિતી આપનારની વિગતનું લેખિતમાં નોંધ કરી પોલીસે તેની એક નકલ વિનામૂલ્ય માહિતી આપનારને આપવી એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?
33. 
CRPC ના કયા પ્રકરણમાં ગુનો અટકાવવા માટે પોલીસે પગલાં લેવા બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવી છે ?
34. 
FIR એટલે શું ?
35. 
CRPC ની કઈ કલમ મુજબ ગેરકાયદેસર મંડળી વિખેરવા સશસ્ત્ર દળોનો ઉપયોગ કરી શકાય ?
36. 
ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ કેવા પ્રકારનો ગુનો છે ?
37. 
અદાલતનો તિરસ્કાર કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે ?
38. 
અપહરણ કરનાર વ્યક્તિ સામે કઈ કલમ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે ?
39. 
પુરાવાનો નાશ કરવો કઈ કલમ હેઠળ સજાપાત્ર છે ?
40. 
ખૂનનો પ્રયાસ કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે ?
41. 
હુલ્લડની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાં આપેલી છે ?
42. 
ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાં ગુનાની વ્યાખ્યા આપેલી છે ?
43. 
એસિડ ફેંકી ગંભીર ઈજા કરવી કઈ કલમ હેઠળ ગુનો છે ?
44. 
ચોરીની વ્યાખ્યાનાં કેટલા તત્વો છે ?
45. 
ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાં ઈજાની વ્યાખ્યા આપેલી છે ?
46. 
દેલવાડાના જૈન મંદિરો કયા રાજ્યમાં આવેલા છે ?
47. 
એક નોટિકલ માઈલ બરાબર :
48. 
2020ની ઓલમ્પિક રમતો કયા શહેરમાં યોજાઇ ?
49. 
લાફિંગ ગેસ તરીકે ________ ઓળખાય છે
50. 
કયો પદાર્થ કાર્બનથી બનેલો નથી ?
51. 
કયું જોડકું ખોટું છે ?
52. 
લોહીના દબાણ માપવાના સાધનને શું કહે છે ?
53. 
કૃત્રિમ વરસાદ માટે શાનો ઉપયોગ થાય છે ?
54. 
શુદ્ધ પાણીના pH નું પ્રમાણ કેટલું હોય છે ?
55. 
1853 માં ભારતમાં સર્વપ્રથમ રેલ્વે લાઈનની શરૂઆત કયા બે સ્ટેશન વચ્ચે થયેલ ?
56. 
ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા ?
57. 
બનારસ હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયના સંસ્થાપક કોણ હતા ?
58. 
‘જલિયાંવાલા બાગ’ ક્યાં સ્થિત છે ?
59. 
1526માં પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ કોના વચ્ચે થયેલ ?
60. 
ઈન્ટરનેટના સંદર્ભમાં ISP નું આખું નામ ___ થાય છે.
61. 
OCR નું પુરૂ નામ ______
62. 
ઈમેલ માં CC નો અર્થ શું છે ?
63. 
WAN નું પુરૂનામ લખો.
64. 
કયા શહેર પાસેથી ભારતનો પ્રમાણસમય નક્કી થયેલો છે ?
65. 
‘ભારતનો સંત્રી’ એટલે શું ?
66. 
કયા સાધનથી ભેજના પ્રમાણની આપોઆપ નોંધ લેવાય છે ?
67. 
હાઈકોર્ટની બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ (Habeas Corpus) રીટની સત્તા બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ છે ?
68. 
ભારતીય બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદ હેઠળ રાજ્યોમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગૂ થઈ શકે છે ?
69. 
ભારતમાં રાજ્યના રાજ્યપાલ (ગવર્નર) ની નિમણુંક કોણ કરે છે ?
70. 
નીચેનામાંથી કઇ ભારતીય બંધારણ માન્ય ભાષાઓની યાદીમાં નથી ?
71. 
ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કેટલી કલમો છે ?
72. 
400 + 50 + 3000 – 200 + 6 = ______
73. 
1000 × 0.05 × 0.01 × 100 = ______
74. 
કઈ સંખ્યા સૌથી મોટી છે ?
75. 
10 માણસો એક કામ 10 દિવસમાં પુરૂ કરે છે જો કામ એક દિવસમાં પુરૂ કરવું હોય તો કેટલા માણસો જોઈએ ?
76. 
એક સ્ત્રીએ પુરૂષને આંગળી ચીંધીને કહ્યું કે તેના ભાઇનો પિતા એ મારા દાદાનો એક માત્ર પુત્ર છે. તો સ્ત્રીનો પુરૂષ સાથે શો સંબંધ હશે ?
77. 
યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી શ્રેણી પૂરી કરો. 3,4,9,6, 27, 8, ....
78. 
A, D, H, K, O, ___
79. 
1, 4, 9, 16, ?
80. 
AZ, BY, CX, ____
81. 
441 : 361 : : 729 : ?
82. 
QIOK : MMKO : : ZBPC : ?
83. 
જો 3x + y = 19 અને x + 3y = 1 હોય તો yની કિંમત શોધો.
84. 
દેવેન્દ્ર ઝાઝરીયાએ ટોક્યો પેરાલિમ્પિક્સમાં કઈ રમતમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો ?
85. 
તાજેતરમાં રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે ઉત્તર પ્રદેશના ક્યા જિલ્લામાં ઉત્તર પ્રદેશની પ્રથમ 'આયુષ યુનિવર્સિટી'ની આધારશિલા મૂકી ?
86. 
રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસ (National Sports Day) ક્યારે મનાવાય છે ?
87. 
વર્ષ 2021માં ભારત અને કયા દેશે 'માલાબાર અભ્યાસ’માં ભાગ લીધો હતો ?
88. 
વેલિંગ્ટન કયા દેશની રાજધાની છે ?
89. 
વિશ્વના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન બનવાનું શ્રેય કોને ફાળે જાય છે ?
90. 
વીજળી વપરાશ બીલની આકારણી "યુનિટ" વપરાશના આધારે થાય છે. આ 1 યુનિટનો અર્થ શું થાય ?
91. 
ધરતી પરનું સૌથી ઝડપથી દોડી શકતું પ્રાણી કયું છે ?
92. 
નીચેના પૈકી સૌથી લાંબુ કયું છે ?
93. 
IEC નું પૂરું નામ...
94. 
લોકસભામાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કેટલું છે ?
95. 
એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ ગુનો કરનારને કોણ આગોતરા જામીન આપી શકે ?
96. 
ગુજરાત મહિલા આયોગની રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી ?
97. 
નીચેનામાંથી કોણ અનુસૂચિત જનજાતિનું (જાતિનું) પ્રમાણપત્ર આપી શકે ?
98. 
ભારતમાં સૌપ્રથમ મેટ્રો રેલ્વે સેવા કયા શહેરમાં શરૂ થઈ હતી ?
99. 
પશુઓની સારવારમાં વપરાતી દવામાં કયા ઘટકને કારણે દૂષિત થયેલા માસ ખાવાથી ગીધ નામશેષ થવાના આરે છે ?
100. 
બે ભરતી કે બે ઓટ વચ્ચેનો સમયગાળો આશરે કેટલો હોય છે ?

Related Post

OnePlus 11 5G with 6.7″ 2K 120Hz AMOLED display, Snapdragon 8 Gen 2, up to 16GB RAM launched in IndiaOnePlus 11 5G with 6.7″ 2K 120Hz AMOLED display, Snapdragon 8 Gen 2, up to 16GB RAM launched in India

OnePlus just launched the OnePlus 11 5G, the company’s latest flagship smartphone in India, as it had promised. The phone packs a 6.7-inch 2.75D flexible screen with 2K resolution, and uses Samsung LTPO 3.0 panel