Indian Constitution Test – 7

બંધારણ ટેસ્ટ - 7

1. 
નીચેનામાંથી કઈ સમિતિ નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષકના અહેવાલને તપાસે છે ?
2. 
નીચે આપેલ અયોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.
3. 
કોની ભલામણ સિવાય , ચૂંટણી કમિશનરને હોદ્દા પરથી દૂર કરી શકાય નહીં ?
4. 
ભારતીય બંધારણની 370મી કલમ કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી ?
5. 
રાષ્ટ્રપતિએ જાહેર કરેલ વટહુકમ સંસદ શરૂ થયા બાદ કેટલા સમયમાં મંજૂર થવો જરૂરી છે ?
6. 
ભારતીય નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર બંધારણ હેઠળ _________
7. 
વાણી સ્વાતંત્ર્યના અધિકારની જોગવાઈ સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવેલ છે ?
8. 
એટર્ની જનરલના હોદ્દાની મુદત કેટલી હોય છે ?
9. 
ઉપરાષ્ટ્રપતિને હોદ્દા પરથી દૂર કરવાનો ઠરાવ કયા ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવે છે ?
10. 
ભારત સંઘના કેટલામાં રાજ્ય તરીકે ગુજરાતની સ્થાપના થઇ હતી ?
11. 
નીચેના પૈકી કયો માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો ઉદ્દેશ નથી ?
12. 
સુપ્રીમકોર્ટના ન્યાયાધીશની નિમણુંક માટેની જોગવાઈઓ સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદમાં દર્શાવવામાં આવેલી છે ?
13. 
મૂળભૂત ફરજોનો વિચાર કયા રાષ્ટ્રના બંધારણમાંથી અપનાવાયો છે ?
14. 
લોકસભાના સભ્ય થવા માટેની લઘુત્તમ વય કેટલા વર્ષની છે ?
15. 
ભાષાપંચની નિમણૂંક કરવાની સત્તા કોની છે ?
16. 
ભારતમાં પ્રથમ મહાનગરપાલિકાની સ્થાપના ક્યા થઈ હતી ?
17. 
" Sine die " નો અર્થ શું છે ?
18. 
નાણાપંચમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?
19. 
રાજ્યપાલ બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અન્વયે વટહુકમ બહાર પાડી શકે ?
20. 
નીચેની કઈ ગુજરાતી વ્યક્તિ બંધારણ સભામાં સભ્ય ન હતા ?
21. 
મફત કાનૂની સહાયની જોગવાઇ સંવિધાનમાં કયા વર્ષે ઉમેરવામાં આવી ?
22. 
નીચેના પૈકી કોણ સંસદના બંને ગૃહોમાં બોલી શકે છે ?
23. 
જાહેર હિસાબ સમિતિના અધ્યક્ષની નિમણૂંક કોણ કરે છે ?
24. 
ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, લિંગ, જન્મસ્થાનના આધારે ભેદભાવો પર પ્રતિબંધ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં વર્ણવેલ છે ?
25. 
બંધારણીય ઈલાજોનો અધિકાર બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં દર્શાવેલ છે ?
26. 
કઈ સમિતિની ભલામણથી મતદાનની ઉંમર 18 વર્ષ કરવામાં આવી હતી ?
27. 
પ્રથમ રાષ્ટ્રીય નાણાપંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?
28. 
કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગની રચના કયા વર્ષમાં થઈ હતી ?
29. 
મૂળભૂત ફરજોમાં નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ થતો નથી ?
30. 
રાજ્યપાલ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ વટહુકમની અવધી કેટલી હોય છે ?
31. 
રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગના અધ્યક્ષ __________ જ હોવા જોઈએ.
32. 
કોઈપણ વ્યક્તિની ગેરકાનૂની ધરપકડના સંદર્ભમાં ઉચ્ચત્તમ ન્યાયાલયમાં કઈ રીટ દાખલ કરી શકાય ?
33. 
બંધારણ દિન ક્યારે ઉજવવાય છે ?
34. 
ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂંક કોણ કરે છે ?
35. 
રાજ્યસભાના સભ્યની મુદ્ત કેટલી હોય છે ?
36. 
' ભારતનું રક્ષણ કરવું અને રાષ્ટ્રને જરૂર હોય ત્યારે સેવાઓ આપવી ' આ જોગવાઈ બંધારણમાં કયા આર્ટિકલમાં કરવામાં આવેલી છે ?
37. 
' મૂળભૂત ફરજ દિન ' તરીકે ક્યારે ઉજવાય છે ?
38. 
મહાભિયોગ પદ્ધતિ નીચેનામાંથી કોને લાગુ પડતી નથી ?
39. 
કયા અનુચ્છેદની જોગવાઈઓ કટોકટી સમય પણ યથાવત્ રહે છે ?
40. 
રાષ્ટ્રપતિની મહાભિયોગ પ્રક્રિયામાં સંસદમાં _______ જરૂરી છે.
41. 
રાજ્યપાલની નિમણૂંક બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ થાય છે ?
42. 
' નાગરિકતા ' વિષય કઈ યાદીમાં સમાવવામાં આવ્યો છે ?
43. 
ભારતના રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના નામો , ભારતના બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે ?
44. 
રાજ્યપાલના પદ માટે વ્યક્તિની ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જરૂરી છે ?
45. 
ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ ચૂંટણી પંચની રચના થયેલ છે ?
46. 
તાલુકા પંચાયતની કારોબારી સમિતિ વધુમાં વધુ કેટલા સભ્યોની બને છે ?
47. 
જિલ્લા પંચાયતો કયા અધિનિયમ હેઠળ કાર્ય કરે છે ?
48. 
પંચાયતી રાજની જોગવાઈ સંવિધાનના કયા ભાગમાં કરવામાં આવેલી છે ?
49. 
તાલુકા આયોજન સમિતિના પ્રમુખ કોણ હોય છે ?
50. 
આપણા દેશનું રાષ્ટ્રીય જળચર પ્રાણી કયું છે ?

Related Post

Infinix ZERO 5G 2023 and ZERO 5G 2023 Turbo launched in India starting at an introductory price of Rs. 17,999Infinix ZERO 5G 2023 and ZERO 5G 2023 Turbo launched in India starting at an introductory price of Rs. 17,999

Infinix has launched ZERO 5G 2023 series, the company’s next mid-range 5G phone in the ZERO series in India, as it had promised. This comes in ZERO 5G 2023 and ZERO 5G 2023 Turbo model,