GSSSB TEST – 6

GSSSB TEST - 6

1. 
ગુજરાતમાં કયાં કાળના શિલ્પો બહુ જૂજ માત્રામાં પ્રાપ્ત થયા છે ?
2. 
જૂનાગઢ ખાતે અશોકનો શિલાલેખ સૌપ્રથમ કોણે શોધ્યો હતો?
3. 
કાઠિયાવાડના સંયુક્ત રાજ્યો ( સૌરાષ્ટ્ર ) ___________ રોજ અસ્તિત્વમાં આવ્યું.
4. 
ગુજરાતના કયા શાસકે મહમ્મદ ધોરીને મોટી હાર આપી જ્યારે તેણે 1178માં ગુજરાત પર ચડાઇ કરી.
5. 
ભૃગુકચ્છ હાલમાં ક્યાં નામથી ઓળખાય છે ?
6. 
' પીથોરા ' કઈ જાતિના સર્વોચ્ચ ભગવાન છે ?
7. 
' ધરતીના ચિત્રકાર ' તરીકે કોણ જાણીતા હતા?
8. 
' ચિત્રવિચિત્ર નો મેળો ' કયા યોજાય છે ?
9. 
પ્રથમ અખિલ ભારતીય સંગીત સંમેલન વડોદરામાં ક્યા વર્ષમાં યોજાયું હતું
10. 
ઈ.સ. 1972માં ગુજરાતની ચોથી વિધાનસભાની કુલ બેઠકો કેટલી હતી ?
11. 
ટકાવારીના દ્રષ્ટિએ ભારતના રૂપિયાનું સૌથી વધુ અવમૂલ્યન ક્યારે કરાયુ ?
12. 
સમાસ ઓળખાવો : આબરૂ
13. 
નીચેનામાંથી શાર્દૂલવિક્રીડીત છંદનું બંધારણ - સૂત્ર ક્યું છે?
14. 
શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો ' સ્વર પછી ઉચ્ચારાતો અનુનાસિક વર્ણ '
15. 
વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો - મ્લાન
16. 
કોની નવલકથા ઉપર ફ્રેન્ચ નવલકથાકાર એલેક્ઝાન્ડર ડયૂમાનો પ્રભાવ દેખાય છે ?
17. 
નીચેના વાક્યમાં ક્રિયાપદ કયા પ્રયોગમાં છે ' ઘર વીસ ડગલાં દૂર હોવા છતાં, રમણથી ચલાયુ નહીં '
18. 
' સૂપતી ' નો અર્થ :
19. 
ઉપમાન અને ઉપમેયને એકરૂપ દર્શાવતા કયો અલંકાર બને છે ?
20. 
' મોરચો સંભાળ્યો ' એટલે :
21. 
GUI નું પુરુનામ શું છે?
22. 
વિન્ડોઝમાં નવું યુઝર એકાઉન્ટ બનાવવા કઈ સગવડ છે ?
23. 
કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરીએ ત્યારે કઈ પ્રક્રિયા વડે દરેક હાર્ડવેર ચેક થાય છે ?
24. 
FAT નું પૂરું નામ શું છે ?
25. 
સ્ટાર્ટમેનુ સક્રિય કરવાની શોર્ટક્ટ કી __________ છે.
26. 
કોઈપણ ફોલ્ડરનું નામ બદલવા કયો કામાંડ વપરાય છે ?
27. 
ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી મીટીંગને શું કહેવાય છે ?
28. 
World Wide Web(www) નો સૌથી મહત્વનો પ્રોટોકોલ કયો છે ?
29. 
ઇ-મેઈલ એડ્રેસ વધુમાં વધુ કેટલા અક્ષરોનું હોઈ શકે ?
30. 
OSI મોડેલ કેટલા લિયરનું બનેલું હોય છે ?
31. 
કઈ સર્વિસ વડે પુથ્વીને 3D રૂપે દર્શાવી શકાય ?
32. 
નીચેનામાંથી કયું અયોગ્ય છે ?
33. 
ગુજરાત સરકારે કઈ યોજનાનું નામ બદલીને ' કિસાન સુર્યોધ્ય યોજના ' કરી દીધું છે ?
34. 
PM - WANI યોજનાનું Full Form શું છે ?
35. 
ઉજાલા યોજનાની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી ?
36. 
' સ્વાગત ઓનલાઈન ' માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા શું કામ કરવામાં આવે છે ?
37. 
પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના નું સૂત્ર શું છે ?
38. 
RBI ના હાલના અધ્યક્ષ કોણ છે ?
39. 
હાલમાં CBIના અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે ?
40. 
તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલો દાહલા ડેમ કયા દેશમાં આવેલો છે ?
41. 
તાજેતરમાં બંગાળની ખાડીમાંથી ઉદ્ભવેલા યાસ વાવાઝોડાનું નામકરણ કયા દેશ દ્વારા કરવામાં આવ્યું ?
42. 
વર્ષ 2020-21 દરમિયાન બીજા નંબરના કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ FDI પ્રાપ્ત કર્યો છે ?
43. 
ભારતમાં કયા સ્થળે જોઈન્ટ લોજિસ્ટિક નોડ આવેલા છે . 1. મુંબઈ 2. ગુવાહાટી 3.પોર્ટ બ્લેર
44. 
વર્ષ 2021ના ટેમ્પલટન પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા ?
45. 
Kinjal and _______ read together.
46. 
He scored _________ I.
47. 
Which one is right ? ( past participle ).
48. 
Change the gender : stag
49. 
Let's not play, ______ ?
50. 
He is senior _________ me in service.
51. 
Scarcely had he left _________ the guests arrived.
52. 
Give the opposite : Elder
53. 
' , ' called _________.
54. 
Find the correct spelling
55. 
He has been living in Bombay __________ last ten years.
56. 
આપેલ શબ્દોને અંગ્રેજી શબ્દકોષ આધારે કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવો. 1. Instalment 2. Instant 3. Inspirational 4. Inspect
57. 
સંસદના નીચલા ગૃહને________કહે છે.
58. 
ભારતના પ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા ?
59. 
કન્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયાની નિમણૂક_________દ્વારા કરવામાં આવે છે ?
60. 
રાજ્યપાલની નિમણુકની જોગવાઈ બંધારણની કઈ કલમમાં કરવામાં આવી છે ?
61. 
રાષ્ટ્રપતિને માહિતી આપવી એ પ્રધાનમંત્રીની ફરજ છે બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ?
62. 
કયા બંધારણીય સુધારાને " લઘુ બંધારણ " પણ કહેવામાં આવે છે ?
63. 
નીચેના પૈકી કયા સુધારામાં સંયુક્ત બેઠકની જોગવાઈ નથી ? 1. સામાન્ય ખરડો 2. નાણા ખરડો 3. નાણાંકીય ખરડો 4. બંધારણીય સુધારા ખરડો
64. 
જાહેર હિસાબ સમિતિનો કાર્યકાળ કેટલો હોય છે ?
65. 
કયા દિવસને ' મૂળભૂત ફરજ દિન ' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?
66. 
કયા બંધારણીય સુધારા અંતર્ગત મંત્રી પરિષદની સંખ્યા કુલ સંખ્યાના 15% થી વધુ હોવી જોઈએ નહીં ?
67. 
રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યમાં જાહેર કરાયેલા રાષ્ટ્રપતિ શાસન ને કેટલા સમયમાં સંસદના બંને ગૃહોની મંજૂરી અનિવાર્ય છે ?
68. 
પીઆઈએલ(PIL) ક્યાં દાખલ કરી શકાય છે ?
69. 
ઉચ્ચન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ પોતાનું રાજીનામુ કોને આપે છે ?
70. 
કેગ માત્ર કોને જવાબદાર હોય છે ?
71. 
ભારતીય આકસ્મિક નિધિનો સંરક્ષક કોણ હોય છે ?
72. 
ભારતમાં વહીવટી ટ્રીબ્યુનલ અંગેનો કાયદો ક્યારે ઘડાયો ?
73. 
15મા નાણાપંચની રચના ક્યારે કરવામાં આવી ?
74. 
નીતિ આયોગની રચના ક્યારે કરવામાં આવી ?
75. 
કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે વ્યવહારમાં મુખ્ય ચેનલ તરીકે કોણ કામ કરે છે ?
76. 
" લીલુડી ધરતી " ના લેખક કોણ છે ?
77. 
" ચાબખા " સાહિત્ય કોના દ્વારા રચવામાં આવ્યું ?
78. 
ઉશનસ્ એ કોનું તખલ્લુસ છે ?
79. 
મહાકવિ પ્રેમાનંદનો જન્મ ક્યાં થયો હતો ?
80. 
' પેરાલીસીસ ' નવલકથા કોની છે ?
81. 
ગુજરાતી ભાષા - સાહિત્યના સંદર્ભમાં ઈ.સ. 1400 થી 1800નો સમયગાળો ક્યા યુગ તરીકે ઓળખાય છે ?
82. 
વનસ્પત્તિઓમાં ખોરાક અને અન્ય પદાર્થો શાના દ્વારા વહન પામે છે?
83. 
ટેલનેટ શું છે ?
84. 
બાબા સાહેબ આંબેડકરની ચૈત્યભૂમિ ક્યા આવેલી છે ?
85. 
IMF(International Monetary Fund) ના સભ્યો કેટલા છે ?
86. 
' અંત્યોદય દિવસ ' કોની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે ?
87. 
વિશ્વમાં સૌથી સસ્તુ ઈન્ટરનેટ ક્યું દેશ આપે છે ?
88. 
નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા કઈ છે ?
89. 
b/a = 1/2 તો (a-b)/(a+b) = _______
90. 
512 ના 25% ના 200% = ________
91. 
બે રકમનો લ.સા.અ. 840, ગુ.સા.અ. 14 છે તેમાંથી એક સંખ્યા 42 છે તો બીજી સંખ્યા __________ હશે.
92. 
27 : 125 : : 64 : ?
93. 
EHM , DIP, CJS, BKV, ?
94. 
7 + 15 ÷ 3 × 0 = _______
95. 
શ્રેણી પૂર્ણ કરો. 10, 29, 66, 127, _______
96. 
વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રિડમ ઇન્ડેક્સ 2021 માં ભારતનું ક્રમ કયુ છે ?
97. 
અહમદ હુસૈન જેમનું તાજેતરમાં નિધન થયું છે તે કોની સાથે સંકળાયલ હતા ?
98. 
ભારતમાં શરૂ પ્રથમ મેગા ફૂડ પાર્ક ક્યા દેશના સહયોગથી શરૂ કરવામાં આવ્યો ?
99. 
22 કેરેટ = __________
100. 
ભારતનો સૌથી મોટો ફ્લોટિંગ સોલાર પાવર પ્લાન્ટ ક્યા રાજ્યમાં બનાવવામાં આવશે ?

Related Post

Infinix ZERO 5G 2023 and ZERO 5G 2023 Turbo launched in India starting at an introductory price of Rs. 17,999Infinix ZERO 5G 2023 and ZERO 5G 2023 Turbo launched in India starting at an introductory price of Rs. 17,999

Infinix has launched ZERO 5G 2023 series, the company’s next mid-range 5G phone in the ZERO series in India, as it had promised. This comes in ZERO 5G 2023 and ZERO 5G 2023 Turbo model,