GSSSB TEST - 5

1. 
નીચેનામાંથી કયો દેશ UN(United Nations)નો સભ્ય નથી?
2. 
PIL શું છે ?
3. 
ચૂંટણીની આચારસંહિતા ક્યારથી લાગુ થાય ?
4. 
ભારતના બંધારણ મુજબ ભારતમાં ' નાગરિકતા ' વિષય, કઈ યાદીમાં સમાવવામાં આવ્યો છે ?
5. 
ભારતના બંધારણની જોગવાઈઓ અનુસાર મહાલેખા પરીક્ષકની નિમણુક કોણ કરે છે ?
6. 
એટર્ની જનરલ દ્વારા જે કાર્યો કરવાના રહે છે તેની જોગવાઈ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવેલી છે ?
7. 
કેન્દ્રિય તકેદારી આયોગની રચના કોની ભલામણથી થઈ હતી ?
8. 
રાજ્યસભા અને લોકસભાના સભ્ય માટેની લઘુત્તમ વય મર્યાદા અનુક્રમે કેટલી છે ?
9. 
દેશના સર્વોચ્ચ કાનૂની અધિકારી કોણ ગણાય છે ?
10. 
એટર્ની જનરલ કેટલા સમય સુધી હોદ્દો ધરાવી શકે છે ?
11. 
ભારતીય બંધારણનો પ્રથમ સુધારો ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો ?
12. 
ધર્મ, જાતિ, જન્મસ્થળ વગેરેને લઈને કોઈ પણ ભેદભાવ થવો ન જોઈએ એ બાબત બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં દર્શાવેલ છે ?
13. 
રાષ્ટ્રીય પછાતવર્ગ આયોગના અધ્યક્ષ કોણ બની શકે છે ?
14. 
મફત કાનૂની સહાયનો ઉલ્લેખ બંધારણમાં કયા કરવામાં આવ્યો છે ?
15. 
નાણાપંચમાં કેટલા સભ્યો હોય છે ?
16. 
ભારતમાં પ્રથમ મહાનગરપાલિકાની સ્થાપના કયા થઇ હતી ?
17. 
રાષ્ટ્રપતિને લોકસભામાં વધુમાં વધુ કેટલા એંગ્લો-ઇન્ડિયન સભ્યોની નિયુક્તિ કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે ?
18. 
સંસદ સત્રના સંદર્ભમાં વપરાતો શબ્દ " Sine die " નો અર્થ શું છે ?
19. 
બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ માટે લોકસભામાં અનામત બેઠકોની જોગવાઇ છે ?
20. 
રાષ્ટ્રીય લઘુમતી પંચ અધિનિયમ કયા વર્ષમાં બન્યો ?
21. 
શરીરના કોષમાં ઓક્સિજન કોના મારફતે પહોંચે છે ?
22. 
વિનેગારનું રાસાયણિક નામ શું છે ?
23. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
24. 
ગિરનારની તળેટીમાં આવેલ જુનાગઢ પર વિજય મેળવ્યા બાદ તેનું નામ ' મુસ્તફાબાદ ' કયા રાજવીએ આપ્યું હતું ?
25. 
' અભયઘાટ ' કયા મહાપુરુષની સમાધી છે ?
26. 
' જ્યોતિપુંજ ' પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?
27. 
' બારડોલી સત્યાગ્રહ ' કઈ સાલમાં થયો હતો ?
28. 
વિરોધી શબ્દનું સાચું જોડકું જણાવો.
29. 
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ' નિપાત ' શોધીને લખો. - હવે એક જ ઉપાય છે
30. 
અલંકાર ઓળખાવો : 'રવિ નિજ કર તેની ઉપર ફેરવે છે ! '
31. 
' ગરલ ' શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ લખો.
32. 
નીચેનામાંથી કર્તરિ વાક્ય રચના શોધો.
33. 
કયો શબ્દ સમાનાર્થીમાં નથી તે જણાવો.
34. 
નીચેનામાંથી કયો તત્પુરુષ સમાસ નથી
35. 
રાવજી છોટાલાલ પટેલનો જન્મસ્થળ ?
36. 
નીચે આપેલ પૈકી કઈ જોડણી ખોટી છે ?
37. 
'ખુશી તો ખુશ ખુશ થઈ ગઈ ! ' વાક્યમાં નીપાત જણાવો.
38. 
He__________ill since last week.
39. 
Correct Spelling ?
40. 
Give plural form of : ' safe '
41. 
_________I please use your book?
42. 
₹400 માં ખરીદેલ વસ્તુ કઈ કિંમત વેચવાથી 7/2% ની ખોટ જશે ?
43. 
થંજાવુર ખાતે ક્યા વંશની રાજધાની હતી ?
44. 
2, 5, 9, 14, _______
45. 
100, 96, 88, 72, _______
46. 
20, 26, 34, 44, ________
47. 
ACE : HIL :: MOQ : ?
48. 
1, 2, 8, 48, _______
49. 
X = 8, Y = 1/4 તો 2XY = ______
50. 
1024 bits = _________ Bytes
51. 
GPRS નું પુરુનામ જણાવો.
52. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
53. 
કમ્પ્યુટરની સ્વીચ બંધ કરવામાં આવે અથવા કમ્પ્યુટરને રીસેટ કરવામાં આવે ત્યારે _______ મેમરીમાં રહેલ માહિતીનો નાશ થાય છે.
54. 
MS Excel માં Cell ને હાઇલાઇટ કરવા માટે _______ વિકલ્પ ઉપયોગી છે.
55. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
56. 
IFSC કોડમાં _________ આંકડા હોય છે.
57. 
IPv6 એ _________ નું બનેલું હોય છે.
58. 
.rss ફાઈલ નું પૂર્ણનામ જણાવો.
59. 
કમ્પ્યુટરમાં અશુદ્ધિને શું કહેવાય છે?
60. 
16 Bite = ________ Nibbles
61. 
નીચે આપેલ માંથી કયું Software નથી પરંતુ Hardware છે ?
62. 
XML નું પુરુનામ શું છે?
63. 
નીચેના પૈકી કઈ કમ્પ્યુટરની ભાષા નથી?
64. 
ગુજરાતનું કયું નગર 'સાક્ષરનગર' કહેવાય છે ?
65. 
પૃથ્વીની સપાટીથી ચડતા ક્રમે વાતાવરણના સ્તરોનો અનુક્રમ શું છે ?
66. 
બુદ્ધિપ્રકાશ કોનું સામયિક છે ?
67. 
મોચી ભરત અને આરી ભરત ક્યાંના પ્રખ્યાત છે ?
68. 
સુરસાગર તળાવ ક્યાં આવેલું છે ?
69. 
Fill in the blank with conjunction : " People love him ________ he is helpful. "
70. 
' Embezzle ' mens :
71. 
She asked me _______ I could read Marathi.
72. 
Give Synonym of : " Contemplate "
73. 
Do you know who ______ TV?
74. 
નીચેના શબ્દો ને અંગ્રેજી શબ્દકોશ ના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો. 1.Epitaxy 2.Episode 3.Epigene 4.Epitome
75. 
Identify the correct sentence
76. 
I shall go ________ Fancy leads me.
77. 
જો 841 = 3, 633 = 5 અને 425 = 7 તો 217 = ?
78. 
આજે સોમવાર છે. 61 દિવસ બાદ કયો વાર હશે ?
79. 
WORLD = 13456 હોય તો ROW = ______ થાય
80. 
10 cm વ્યાસ વાળા વર્તુળની ત્રિજયા ________ થાય.
81. 
અમૃતલાલ લાલજીભાઈ ભટ્ટનું ઉપનામ શું છે ?
82. 
નીચેનામાંથી કોણ જાણીતા નિબંધકાર છે?
83. 
ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું મુખપત્ર________છે
84. 
EPZ એટલે શું?
85. 
રાષ્ટ્રીય વિકાસ પરિષદની સ્થાપના કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી.?
86. 
દેશમાં નાણાકીય નીતિ કોણ ઘડે છે ?
87. 
SWIFT CODE કોના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ?
88. 
મધ્યપ્રદેશ ને કયા ચાર રાજ્યોની હદ સ્પર્શે છે ?
89. 
મોબાઈલ ફોન સેવા શરૂ કરનાર પ્રથમ ભારતીય શહેર કહ્યું હતું?
90. 
લેક અને રાજ્યોના સંદર્ભમાં કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
91. 
' લૂ ' એ કયા પ્રકારનો પવન છે?
92. 
ગુજરાત રાજ્યના અરવલ્લી જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી?
93. 
આર્ટિકલ 356 હેઠળ કટોકટીની ઘોષણામાં રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરે છે?
94. 
I am a fan of Amitabh Bachchan. His ........ is good even at this age.
95. 
વિધાનસભાની બેઠક બોલાવવાની સત્તા કોની પાસે છે ?
96. 
ISRO દ્વારા ૨૮ ફેબ્રુઆરીએ છોડેલા ૧૯ ઉપગ્રહો માટે ક્યા વ્હિકલનો ઉપયોગ થયો હતો?
97. 
WHO ની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી ?
98. 
વર્ડમાં લખેલા બધા જ અક્ષરોને સીલેકટ કરવા માટે કઈ શોટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
99. 
બંધારણ સભાએ ક્યારે રાષ્ટ્રગીત સ્વીકાર્યું ?
100. 
નીચેનાંમાંથી ક્યું જોડકું ખોટુ છે?