GSSSB TEST – 5

GSSSB TEST - 5

1. 
નીચેનામાંથી કયો દેશ UN(United Nations)નો સભ્ય નથી?
2. 
PIL શું છે ?
3. 
ચૂંટણીની આચારસંહિતા ક્યારથી લાગુ થાય ?
4. 
ભારતના બંધારણ મુજબ ભારતમાં ' નાગરિકતા ' વિષય, કઈ યાદીમાં સમાવવામાં આવ્યો છે ?
5. 
ભારતના બંધારણની જોગવાઈઓ અનુસાર મહાલેખા પરીક્ષકની નિમણુક કોણ કરે છે ?
6. 
એટર્ની જનરલ દ્વારા જે કાર્યો કરવાના રહે છે તેની જોગવાઈ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવેલી છે ?
7. 
કેન્દ્રિય તકેદારી આયોગની રચના કોની ભલામણથી થઈ હતી ?
8. 
રાજ્યસભા અને લોકસભાના સભ્ય માટેની લઘુત્તમ વય મર્યાદા અનુક્રમે કેટલી છે ?
9. 
દેશના સર્વોચ્ચ કાનૂની અધિકારી કોણ ગણાય છે ?
10. 
એટર્ની જનરલ કેટલા સમય સુધી હોદ્દો ધરાવી શકે છે ?
11. 
ભારતીય બંધારણનો પ્રથમ સુધારો ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો ?
12. 
ધર્મ, જાતિ, જન્મસ્થળ વગેરેને લઈને કોઈ પણ ભેદભાવ થવો ન જોઈએ એ બાબત બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં દર્શાવેલ છે ?
13. 
રાષ્ટ્રીય પછાતવર્ગ આયોગના અધ્યક્ષ કોણ બની શકે છે ?
14. 
મફત કાનૂની સહાયનો ઉલ્લેખ બંધારણમાં કયા કરવામાં આવ્યો છે ?
15. 
નાણાપંચમાં કેટલા સભ્યો હોય છે ?
16. 
ભારતમાં પ્રથમ મહાનગરપાલિકાની સ્થાપના કયા થઇ હતી ?
17. 
રાષ્ટ્રપતિને લોકસભામાં વધુમાં વધુ કેટલા એંગ્લો-ઇન્ડિયન સભ્યોની નિયુક્તિ કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે ?
18. 
સંસદ સત્રના સંદર્ભમાં વપરાતો શબ્દ " Sine die " નો અર્થ શું છે ?
19. 
બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ માટે લોકસભામાં અનામત બેઠકોની જોગવાઇ છે ?
20. 
રાષ્ટ્રીય લઘુમતી પંચ અધિનિયમ કયા વર્ષમાં બન્યો ?
21. 
શરીરના કોષમાં ઓક્સિજન કોના મારફતે પહોંચે છે ?
22. 
વિનેગારનું રાસાયણિક નામ શું છે ?
23. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
24. 
ગિરનારની તળેટીમાં આવેલ જુનાગઢ પર વિજય મેળવ્યા બાદ તેનું નામ ' મુસ્તફાબાદ ' કયા રાજવીએ આપ્યું હતું ?
25. 
' અભયઘાટ ' કયા મહાપુરુષની સમાધી છે ?
26. 
' જ્યોતિપુંજ ' પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?
27. 
' બારડોલી સત્યાગ્રહ ' કઈ સાલમાં થયો હતો ?
28. 
વિરોધી શબ્દનું સાચું જોડકું જણાવો.
29. 
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ' નિપાત ' શોધીને લખો. - હવે એક જ ઉપાય છે
30. 
અલંકાર ઓળખાવો : 'રવિ નિજ કર તેની ઉપર ફેરવે છે ! '
31. 
' ગરલ ' શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ લખો.
32. 
નીચેનામાંથી કર્તરિ વાક્ય રચના શોધો.
33. 
કયો શબ્દ સમાનાર્થીમાં નથી તે જણાવો.
34. 
નીચેનામાંથી કયો તત્પુરુષ સમાસ નથી
35. 
રાવજી છોટાલાલ પટેલનો જન્મસ્થળ ?
36. 
નીચે આપેલ પૈકી કઈ જોડણી ખોટી છે ?
37. 
'ખુશી તો ખુશ ખુશ થઈ ગઈ ! ' વાક્યમાં નીપાત જણાવો.
38. 
He__________ill since last week.
39. 
Correct Spelling ?
40. 
Give plural form of : ' safe '
41. 
_________I please use your book?
42. 
₹400 માં ખરીદેલ વસ્તુ કઈ કિંમત વેચવાથી 7/2% ની ખોટ જશે ?
43. 
થંજાવુર ખાતે ક્યા વંશની રાજધાની હતી ?
44. 
2, 5, 9, 14, _______
45. 
100, 96, 88, 72, _______
46. 
20, 26, 34, 44, ________
47. 
ACE : HIL :: MOQ : ?
48. 
1, 2, 8, 48, _______
49. 
X = 8, Y = 1/4 તો 2XY = ______
50. 
1024 bits = _________ Bytes
51. 
GPRS નું પુરુનામ જણાવો.
52. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
53. 
કમ્પ્યુટરની સ્વીચ બંધ કરવામાં આવે અથવા કમ્પ્યુટરને રીસેટ કરવામાં આવે ત્યારે _______ મેમરીમાં રહેલ માહિતીનો નાશ થાય છે.
54. 
MS Excel માં Cell ને હાઇલાઇટ કરવા માટે _______ વિકલ્પ ઉપયોગી છે.
55. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
56. 
IFSC કોડમાં _________ આંકડા હોય છે.
57. 
IPv6 એ _________ નું બનેલું હોય છે.
58. 
.rss ફાઈલ નું પૂર્ણનામ જણાવો.
59. 
કમ્પ્યુટરમાં અશુદ્ધિને શું કહેવાય છે?
60. 
16 Bite = ________ Nibbles
61. 
નીચે આપેલ માંથી કયું Software નથી પરંતુ Hardware છે ?
62. 
XML નું પુરુનામ શું છે?
63. 
નીચેના પૈકી કઈ કમ્પ્યુટરની ભાષા નથી?
64. 
ગુજરાતનું કયું નગર 'સાક્ષરનગર' કહેવાય છે ?
65. 
પૃથ્વીની સપાટીથી ચડતા ક્રમે વાતાવરણના સ્તરોનો અનુક્રમ શું છે ?
66. 
બુદ્ધિપ્રકાશ કોનું સામયિક છે ?
67. 
મોચી ભરત અને આરી ભરત ક્યાંના પ્રખ્યાત છે ?
68. 
સુરસાગર તળાવ ક્યાં આવેલું છે ?
69. 
Fill in the blank with conjunction : " People love him ________ he is helpful. "
70. 
' Embezzle ' mens :
71. 
She asked me _______ I could read Marathi.
72. 
Give Synonym of : " Contemplate "
73. 
Do you know who ______ TV?
74. 
નીચેના શબ્દો ને અંગ્રેજી શબ્દકોશ ના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો. 1.Epitaxy 2.Episode 3.Epigene 4.Epitome
75. 
Identify the correct sentence
76. 
I shall go ________ Fancy leads me.
77. 
જો 841 = 3, 633 = 5 અને 425 = 7 તો 217 = ?
78. 
આજે સોમવાર છે. 61 દિવસ બાદ કયો વાર હશે ?
79. 
WORLD = 13456 હોય તો ROW = ______ થાય
80. 
10 cm વ્યાસ વાળા વર્તુળની ત્રિજયા ________ થાય.
81. 
અમૃતલાલ લાલજીભાઈ ભટ્ટનું ઉપનામ શું છે ?
82. 
નીચેનામાંથી કોણ જાણીતા નિબંધકાર છે?
83. 
ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું મુખપત્ર________છે
84. 
EPZ એટલે શું?
85. 
રાષ્ટ્રીય વિકાસ પરિષદની સ્થાપના કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી.?
86. 
દેશમાં નાણાકીય નીતિ કોણ ઘડે છે ?
87. 
SWIFT CODE કોના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ?
88. 
મધ્યપ્રદેશ ને કયા ચાર રાજ્યોની હદ સ્પર્શે છે ?
89. 
મોબાઈલ ફોન સેવા શરૂ કરનાર પ્રથમ ભારતીય શહેર કહ્યું હતું?
90. 
લેક અને રાજ્યોના સંદર્ભમાં કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
91. 
' લૂ ' એ કયા પ્રકારનો પવન છે?
92. 
ગુજરાત રાજ્યના અરવલ્લી જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી?
93. 
આર્ટિકલ 356 હેઠળ કટોકટીની ઘોષણામાં રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરે છે?
94. 
I am a fan of Amitabh Bachchan. His ........ is good even at this age.
95. 
વિધાનસભાની બેઠક બોલાવવાની સત્તા કોની પાસે છે ?
96. 
ISRO દ્વારા ૨૮ ફેબ્રુઆરીએ છોડેલા ૧૯ ઉપગ્રહો માટે ક્યા વ્હિકલનો ઉપયોગ થયો હતો?
97. 
WHO ની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી ?
98. 
વર્ડમાં લખેલા બધા જ અક્ષરોને સીલેકટ કરવા માટે કઈ શોટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
99. 
બંધારણ સભાએ ક્યારે રાષ્ટ્રગીત સ્વીકાર્યું ?
100. 
નીચેનાંમાંથી ક્યું જોડકું ખોટુ છે?

Related Post

Kabzaa Full HD 2160p Available For Free Download Online On Tamilrockers And Other Torrent SitesKabzaa Full HD 2160p Available For Free Download Online On Tamilrockers And Other Torrent Sites

Kabzaa leaked online: Upendra, Kiccha Sudeep, and Shriya Saran’s Kannada film has been leaked online in HD quality on Tamilrockers on day 1 of its release. Kabzaa Movie Download Filmyzilla 480p, 720p, 1080p, 320MB Direct