GSSSB TEST – 2

GSSSB TEST - 2

1. 
મહાત્મા ગાંધી દ્વારા સ્થાપિત નીચેનામાંથી કયું અખબાર છે જે જાતિવાદી ભેદભાવ સામે લડવા અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ભારતીય વસાહતી સમુદાય માટે નાગરિક અધિકાર જીતવા માટે ગાંધી અને નેટલ ભારતીય કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળના રાજકીય આંદોલનનું મહત્વનું સાધન હતું?
2. 
નીચેનોમાંથી કયો મૂળભૂત અધિકાર નથી?
3. 
ભારતીય બંધારણના કયા ભાગમાં મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે?
4. 
લોકસભાના મહાસચિવની નિમણૂક કોણ કરે છે?
5. 
કોણે કહ્યું કે 'સંસદીય લોકશાહી એટલે એક વ્યક્તિ અને એક મત?
6. 
બંધારણનો કયો ભાગ નાગરિકત્વની જોગવાઈ સાથે સંકળાયેલ છે?
7. 
નીચેનામાંથી કોણ લોકસભાની કાર્યવાહીમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ મત આપી શકશે નહીં?
8. 
રાષ્ટ્રીય વિકાસ પરિષદ (NDC) ની સ્થાપના ક્યારે થઈ?
9. 
પંચાયત કક્ષાએ રાજ્ય સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરે છે?
10. 
રાજ્યસભાને કાયમી ગૃહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે________.
11. 
કઈ સમિતિ, જેની ભલામણો પર દેશમાં પંચાયતી રાજની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી?
12. 
નીચેનામાંથી કયું ચૂંટણીપંચના ફરજમાં આવતું નથી?
13. 
લોકસભામાં પ્રથમ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ કયા વર્ષમાં લાવવામાં આવ્યો હતો?
14. 
ગ્રામ પંચાયતોના આયોજન માટેની જોગવાઈ ક્યાં જોવા મળે છે?
15. 
નીચેનામાંથી કઇ સમિતિ ભારતના નિયામક અને ઓડિટર જનરલના અહેવાલની તપાસ કરે છે?
16. 
ભારતના સંવિધાનની કલમ ૨૩ માં કઈ બાબતની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે?
17. 
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના પદની મુદત ______ વર્ષ છે
18. 
A boy said to a girl, “I went skiing.”
19. 
Pick out the odd word from :
20. 
Find correct spelling
21. 
Look, a new missile_________.
22. 
What kind of books do you read?
23. 
‘LATE’ નું Superlative degree
24. 
He has been seriously injured. There is_________hope for his survival.
25. 
Choose the correct sentence.
26. 
Antonym of Imperil ?
27. 
I ____ never seen such a picture before.
28. 
Antonym of Ravenous ?
29. 
નીચેના કયા અક્ષાંશ વચ્ચે ભારત વિષુવવૃત્તની ઉત્તરે સ્થિત છે?
30. 
“બ્લેક પેગોડા” કયા રાજ્યમાં આવેલું છે?
31. 
નીચેના રાજ્યોને તેમના ક્ષેત્રના કદના ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો [ 1. આંધ્રપ્રદેશ 2. મધ્યપ્રદેશ 3. મહારાષ્ટ્ર 4. ઉત્તરપ્રદેશ ]
32. 
Ctrl, Shift અને Alt ને _________ કીઓ કહેવામાં આવે છે.
33. 
જંક ઈ-મેલ ને ________ પણ કહેવાય છે
34. 
કમ્પ્યુટરના પ્રોસેસરમાં_________ભાગોનો સમાવેશ થાય છે
35. 
રેમ(RAM) ક્યાં સ્થિત હોય છે?
36. 
MICR માં C નું મતલબ_________.
37. 
"ટ્રેન્ડ માઇક્રો" શું છે?
38. 
CD-ROM નું પુરુનામ જણાવો?
39. 
માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસમાં ક્યાં બટનનું વિકલ્પ ઉપલબ્ધ નથી?
40. 
એસીડ રેઇનની ઘટના માટે કયો વાયુ જવાબદાર છે ?
41. 
સોનુ, પ્લેટિનમ, લોખંડ અને ટંગસ્ટન ધાતુઓમાં સખત ધાતુ કઈ છે ?
42. 
સંધિ જોડો : સ + અંગ + ઉપ + અંગ
43. 
AC(air conditioner) ની શોધ કોણે કરી હતી ?
44. 
પ્રોટેમ સ્પીકરની નિમણૂક કોણ કરે છે?
45. 
કઈ કંપનીએ મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે ' વુમન વિલ ' પોર્ટલ લોન્ચ કર્યા ?
46. 
GUI નું પુરુનામ શું છે?
47. 
હડપ્પીય સભ્યતાના નગર આયોજનના અવશેષો બાબતે કયો વિકલ્પ સાચો નથી ?
48. 
"કાળજા કેરો કટકો" ગીતના સર્જક કવિ દાદને નીચે પૈકી કયો પુરસ્કાર મળેલો/મળેલા છે ? (1) સાહિત્ય રત્ન સન્માન (2) મેઘાણી સાહિત્ય એવોર્ડ (3) નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ (4) હેમુ ગઢવી એવોર્ડ (5) પદ્મશ્રી એવોર્ડ
49. 
29, 31, અને 37 નો ગુ.સા.અ. ________ છે.
50. 
Virtual Memory સામાન્ય રીતે ________મા સ્થિત હોય છે?
51. 
તાજેતરમાં ભારતીય વાયુ સેનાના નવા ડેપ્યુટી ચીફ કોણ બન્યા છે?
52. 
400+50+3000-200+6
53. 
ASCII નું પૂરુંનામ શું છે ?
54. 
ગુજરાત મહિલા આયોગની રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી ?
55. 
નીચેનામાંથી કઈ મિશ્રધાતુ નથી ?
56. 
Opposite gender of ' Abbot '
57. 
ચૌરી ચૌરાની ઘટના 1922 માં બની હતી અને ભારતના રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં નામના મેળવી હતી. નીચેના પૈકી ચૌરી ચૌરા સ્થળ ક્યા રાજ્યમાં સ્થિત છે?
58. 
ભારતીય બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો?
59. 
વિન્ડોઝમાં નવું યુઝર એકાઉન્ટ બનાવવા કઈ સગવડ છે ?
60. 
કઈ સમિતિએ ગ્રામસભાને "પ્રત્યક્ષ લોકતંત્રની મૂર્તિ" કહ્યું ?
61. 
"સાફલ્યટાણું", "મારી દુનિયા" આત્મકથાના સર્જક કોણ છે ?
62. 
[(-3) + (3 × (-4)] = _______
63. 
નીચેનામાંથી કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નથી?
64. 
મહિલાની મરજીથી,પુરુષે મહિલા સાથે કરેલ જાતિય સંભોગ, બળાત્કારનો કેસ ગણવામાં આવશે જો મહિલાની ઉમર _____ થી ઓછી હોય
65. 
1, 4, 9, 16, ______ ?
66. 
કમ્પ્યુટરમાં એક ભાષામાંથી બીજી ભાષામાં રૂપાંતર કરવા માટેના TBIL Converter માં TBIL નું પૂરુંનામ શું છે ?
67. 
કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરીએ ત્યારે કઈ પ્રક્રિયા વડે દરેક હાર્ડવેર ચેક થાય છે ?
68. 
પ્રવાસી ભારત દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે?
69. 
વીજળીનો ચમકારો એ કયા જૈવ રાસાયણિક ચક્ર સાથે જોડાયેલી ઘટના છે ?
70. 
નીચે પૈકી કયા સાહિત્યકારે નદીને લોકમાતા કહી હતી. તથા દાંડીયાત્રામાં પણ ભાગ લીધો હતો ?
71. 
એક શાળાના 400 વિધાર્થીઓમાંથી 20% વિધાર્થીઓ નાપાસ થાય છે, તો ______ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા ગણાય.
72. 
કયો પ્રોગ્રામ મોટી ફાઈલને નાની ફાઈલમાં કમ્પ્રેસ કરી નાખે છે ?
73. 
B ના ઘરમાં A બારી દ્વારા ગેર કાયદેસર પ્રવેશ કરે છે . તે ______ ગુનો કરે છે
74. 
કયા કવિએ તાજેતરમાં 'કુવેમ્પુ નેશનલ એવોર્ડ' જીત્યો છે?
75. 
A, D, H, K, O, ?
76. 
આપણા મગજમાં ધ્વનિની સંવેદના લગભગ કેટલા સમય માટે રહે છે ?
77. 
હવાના દબાણને માપવા વપરાતા યંત્રને શું કહે છે ?
78. 
Give plural form of : ' ratio '
79. 
VIRUS નું પુરું નામ લખો.
80. 
નીચેનામાંથી કયો ભારતીય બંધારણની પ્રસ્તાવના સંદર્ભમાં સાચો ક્રમ દર્શાવે છે?
81. 
FAT નું પૂરું નામ શું છે ?
82. 
ઈટલીની રાજધાની કઈ છે ?
83. 
તાજેતરમાં વિશ્વનું સૌથી શક્તિશાળી કમ્પ્યુટર કોણે વિકસાવ્યું છે ?
84. 
માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં ઊભી હરોળ કેટલી હોય છે?
85. 
માનવ સૌંદર્યના અધ્યયન શું કહેવાય છે?
86. 
બાંગ્લાદેશની આઝાદીની સુવર્ણજયંતી (૫૦ વર્ષ) પ્રસંગે થનારી ઉજવણીના મુખ્ય અતિથી કોણ બનશે ?
87. 
ભારતનો પ્રમાણ સમય એટલે________
88. 
સિલેક્ટ કરેલ વાક્ય કે લખાણને પેસ્ટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?
89. 
ખંડ કાવ્યના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે ?
90. 
A, Bના 150% છે. B એ (A+B)ના કેટલા ટકા થાય ?
91. 
880÷11+ 88=______
92. 
શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 1,5,10,16,23,31____
93. 
The _____ house in the row in mine.
94. 
UNESCO નું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે ?
95. 
Give opposite gender for - "Bullock"
96. 
DRDO નું વડુમથક ક્યાં આવેલું છે ?
97. 
તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલ ' વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટ' માં ભારત કયા ક્રમે રહ્યું છે ?
98. 
FICCI નું પુરુનામ જણાવો?
99. 
નીચેનામાંથી કઈ કંપની મહારત્ન નથી?
100. 
ભારતીય બંધારણ મુજબ નીચેનામાંથી કયો અધિકાર મૂળભૂત અધિકાર નથી?

Related Post

Infinix ZERO 5G 2023 and ZERO 5G 2023 Turbo launched in India starting at an introductory price of Rs. 17,999Infinix ZERO 5G 2023 and ZERO 5G 2023 Turbo launched in India starting at an introductory price of Rs. 17,999

Infinix has launched ZERO 5G 2023 series, the company’s next mid-range 5G phone in the ZERO series in India, as it had promised. This comes in ZERO 5G 2023 and ZERO 5G 2023 Turbo model,