જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ - 14

1. 
PC-PNDT એક્ટ કોનાથી સંબંધિત છે ?
2. 
ઇન્ડિયન કમિશન ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઑફ ચાઇલ્ડ રાઇટ્સનું મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે?
3. 
ગોળમેજી પરિષદની કઈ બેઠકમાં કોંગ્રેસે ભાગ લીધો ન હતો?
4. 
ચંપારણ વિદ્રોહના પરિણામે સરકાર દ્વારા કઈ પદ્ધતિ નાબૂદ કરવી પડી?
5. 
દાંડીયાત્રા શા માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી?
6. 
વર્ધા કરારનું બીજું નામ શું છે?
7. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન રાજા રામમોહન રોય વિશે સાચું છે?
8. 
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે?
9. 
ગવર્નર જનરલનો કાર્યકાળ કેટલા વર્ષનો હતો?
10. 
ભારત સરકાર અધિનિયમ - 1919નું બીજું નામ શું હતું?
11. 
કોના મૃત્યુ પછી તેમને "ગરીબ નવાઝ" (ગરીબોના પરોપકારી)નું બિરુદ આપવામાં આવ્યું?
12. 
સૌરમંડળનો કયો ગ્રહ પૃથ્વી જેટલો મોટો છે?
13. 
નીચેનામાંથી કોને 'ભારતની શ્રિમ્પ કેપિટલ' કહેવામાં આવે છે?
14. 
બજેટ - 2021 દરમિયાન ભારતના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર કોણ હતા?
15. 
બંગાળનું વિભાજન ક્યારે રદ કરવામાં આવ્યું હતું?
16. 
ભારતમાં પ્રથમ વસ્તી ગણતરી કોના કાર્યકાળમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી?
17. 
એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક (ADB) નું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે?
18. 
પ્રખ્યાત સંસ્કૃત નાટક "મુદ્રારાક્ષસ" ના લેખકનું નામ શું છે?
19. 
નીચેનામાંથી કોણે મહાભારતનો ફારસી ભાષામાં અનુવાદ કરાવ્યો અને તેનું નામ 'રઝમનામેહ' રાખ્યું?
20. 
'BRIC' જે બ્રાઝિલ, રશિયા, ભારત અને ચીન નામના 4 દેશોનું સંગઠન હતું તે હવે 'બ્રિક્સ(BRICS)' બની ગયું છે. તેમાં સમાવિષ્ટ પાંચમું રાષ્ટ્ર કયું છે?
21. 
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના (RSBY) કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજના છે?
22. 
નીચેનામાંથી કયા પાકને ઉગાડવા માટે પુષ્કળ પાણીની જરૂર પડે છે?
23. 
નીચેનામાંથી કઈ નદી ભારતમાં વહેતી નથી?
24. 
નીચેનામાંથી ‘ક્રિકેટ માય સ્ટાઈલ’ પુસ્તકના લેખક કોણ છે?
25. 
નીચેનામાંથી કયા ક્ષેત્રમાં નોબેલ પુરસ્કાર આપવામાં આવતો નથી?