કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ - 6

1. 
નીચેનામાંથી કયું આઉટપુટ ડિવાઇઝ નથી ?
2. 
MS Wordમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે?
3. 
IME શું છે ?
4. 
MS Wordમાં વધુમાં વધુ કેટલું ઝૂમ કરી શકાશે ?
5. 
સ્માર્ટ ટેગ શું છે ?
6. 
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?
7. 
'M.S.Outlook' ________
8. 
LAN નેટવર્કમાં બે કોમ્પ્યુટર વચ્ચે વધારેમાં વધારે કેટલું અંતર હોવું જોઈએ ?
9. 
MS Office પેકેજમાં કયા પ્રોગ્રામનો સમાવેશ થતો નથી ?
10. 
કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય એને ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે એટલે કે (Restarting Of Computer) ની પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?
11. 
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કઇ કીનો ઉપયોગ થાય છે ?
12. 
TBII નું પૂરુંનામ શું છે ?
13. 
કોમ્પ્યુટરમાં ઈન્ટરનેટ એકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટ થવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય છે ?
14. 
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?
15. 
PDF શું છે ?
16. 
વિન્ડોઝ માંથી ડેસ્કટોપ પર જવા માટે કઈ શોર્ટકટ-કી નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
17. 
MS Word માં ટાઇપીંગની ભૂલ આપમેળે સુધારવા માટે કયો વિકલ્પ ઉપયોગી બને છે ?
18. 
નીચેનામાંથી કયું કોમ્પ્યુટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?
19. 
રેમ એટલે શું ?
20. 
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?
21. 
વેબપેજ રીફ્રેશ કરવા ______ કી નો ઉપયોગ થાય છે.
22. 
હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર જોડવાનું કામ કોણ કરે છે ?
23. 
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?
24. 
MS Word એ _______ પ્રોગ્રામ છે.
25. 
કી-બોર્ડમાં કેટલી ફંકશન કી જોવા મળે છે ?
26. 
BMP નું પૂરુંનામ શું છે ?
27. 
એક્સટર્નલ સ્ટોરેજ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય છે ?
28. 
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?
29. 
MS Word માં Regular, Italics, Bold વગેરે શું છે ?
30. 
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?
31. 
ફોલ્ડરને અન્ય કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?
32. 
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?
33. 
MS Word માં પેરેગ્રાફનો પ્રથમ અક્ષર મોટો દર્શાવવા માટે કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
34. 
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?
35. 
વેબસાઈટના પ્રથમ પેજને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?
36. 
Modem નું પૂરુંનામ શું છે ?
37. 
IP એડ્રેસ કેટલા બીટનું હોય છે ?
38. 
ISP નું પૂરુંનામ શું છે ?
39. 
WI-FI માં કયા સિગ્નલનો ઉપયોગ થાય છે ?
40. 
યુઝર ની માહિતી વેબ બ્રાઉઝરના મદદથી ચોરી લેવાની પ્રક્રિયા ને શું કહે છે ?
41. 
abc@gmail.com માં .com શું છે ?
42. 
SLIP નું પૂરુંનામ જણાવો.
43. 
_______ એ કોઈપણ પ્રકારની અવાજ, વિડિયો કે ચિત્રોની ફાઈલ ચલાવી શકે છે.
44. 
કોઈ એક સંસ્થાના કમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?
45. 
TPSનું પૂરુંનામ જણાવો.
46. 
Email માટેનો અગત્યનો Protocol કયો છે ?
47. 
KBS નું પૂરુંનામ જણાવો.
48. 
OAS નું પૂરુંનામ જણાવો.
49. 
વેબ ચેટિંગમાં કયું સાધન વપરાય છે ?
50. 
એક કિલોમીટર અંતરે રહેલા બે બિલ્ડિંગોમાં નેટવર્ક જોડાણ માટે કઈ તકનીકી વપરાય છે ?